Privacy- en cookieverklaring
Muziekschool Heeten

 

Hier lees je hoe Muziekschool Heeten jouw gegevens verwerkt.
Privacy- en cookieverklaring Muziekschool Heeten

Privacy- en cookieverklaring

De verwerking van jouw persoonsgegevens.
In dit statement beschrijft Muziekschool Heeten (hierna: “MH” of “wij”) hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Gegevens die wij verwerken
MH verwerkt je gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens (indien van toepassing)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en/of telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Ibannummer (betaalgegevens worden extern verwerkt door/via www.mollie.nl en in die omgeving apart beveiligd)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
MH verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling; betaalgegevens worden extern verwerkt door/via www.mollie.nl en in die omgeving apart beveiligd
  • registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen cursus;
  • het afleveren van de door jou gekozen cursus en daarmee samenhangende producten en/of diensten;
  • je telefonisch of per e-mailen te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • verzenden van onze nieuwsbrief;
  • je op de hoogte te houden van onze diensten en producten en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • voldoen aan de voor MH geldende wet- en regelgeving op het gebied van muziekonderwijs;
  • Muziekschool Heeten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”

  • Gegevensbescherming:
  • toestemming;
  • uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang van MH of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Advies
Als je bij MH een een proefles aanvraagt dan nemen wij graag via e-mail of telefoon contact met je op om je te informeren en adviseren over de door jou te volgen cursus. Hiervoor slaan wij gegevens op. Als je dit niet op prijs stelt, kun je jezelf afmelden door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail, of door een e-mail te sturen naar info@muziekschool-heeten.nl.

Nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief informeren wij je graag over onze diensten, producten, aanbiedingen etc. Onze nieuwsbrieven worden alleen verstuurd aan degenen die hier toestemming voor hebben gegeven. Je kunt je op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden door een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

Delen van persoonsgegevens
MH deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MH gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
MH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om Functionele- en analytische cookies. MH gebruikt alleen onderstaande cookies en hoeft hiervoor geen toestemming te vragen:

Functionele Cookies
Functionele cookies zijn nodig voor een goed werkende website. Zonder deze cookies werken basisfuncties als navigatie of beveiligde omgevingen op de website niet.

Analytische Cookies
Met de analytische cookies doen we kennis op van jouw gedrag op onze website. Deze informatie gebruiken we onder andere voor het optimaliseren van de website en ons aanbod.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muziekschool-heeten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou en niemand anders is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. MH wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens net zo lang als nodig is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@muziekschool-heeten.nl

Adres: Johannalaan 58
Plaats: 8111AX Heeten

KvK: 32161396
BTW: NL001518460B69